Mögel i hemmet är ett stort problem för både din egen hälsa, och för att huset ska bevaras i ett gott skick. När du har upptäckt mögel eller om du misstänker att det finns mögel nära dig bör du omgående åtgärda det. Om du är osäker på om du har mögel eller inte kan du anlita extern hjälp. Om du inte tar bort möglet riskerar du att få problem med luftrören, allergier och astma.

Som husägare är det viktigt att vara observant på både lukt och förändringar i husets byggnad. Du bör regelbundet gå över ditt hus för att se om du kan märka något. Mögel har en svag doft som luftar jordigt och unket. Om du känner sådan lukt i huset bör du ta det på allvar och lokalisera källan. Det är också lätt att se mögel med blotta ögat, dock är det ett tecken på att sporerna, möglet, har redan fått växa till sig. Tänk också på att kolla utrymmen som tillhör huset men som du sällan är i, som källare och kallvind. Du bör också kontrollera fukt i krypgrunden för både din och husets hälsa.

Åtgärda problemet

Om du har mögel i ditt hem måste du ta bort det. Ibland är det enkelt medan det andra gånger kräver sanering. Det viktigaste är att du tar tag i orsaken till möglet, alltså fukten. Mögel behöver näring och fukt för att växa och genom att ta bort fuktskadan stryper du mögelsporernas möjlighet att växa eller att ens utvecklas. Ett första steg är att städa bättre då bristande städning kan medföra mögel. Du kan också behöva byta ut material. Om det är en stor fuktskada kan du behöva anlita extern hjälp. Du kan också motverka mögel genom att lagra bräder som du ska använda på ett luftigt sätt. Undvik att ha byggmaterial liggandes på marken.

Risker med mögel

Mögel medför två slags skador: det skadar din och din familjs hälsa, och det förstår byggmaterialet. Det är ofrånkomligt med mögelsporer i ett hus – sporerna finns överallt – men när de får växa till sig för mycket kan det medföra:

  • andningssvårigheter
  • mögelallergi
  • astmaanfall
  • luftvägsinfektioner

Själva möglet, och fuktskadan som hjälper möglet att växa, kommer i länga loppet att försämra husets skick.