Fukt på vinden eller i krypgrunden, även torpargrunden, kan bli ett ordentligt problem om du inte åtgärdar det innan du renoverar huset i övrigt. I värsta fall förvärrar du problemet och skapar en ännu bättre grogrund för mögel, röta och bakterier.

Upp emot vart fjärde hus kan ha fuktskador, enligt Boverket, och en av orsakerna är de moderna värmesystemen. Varm luft utifrån sugs in, kyls av och kondenserar, vilket ger fukt som inte torkar ur ordentligt. Tidningen Aftonbladet skriver om en kartläggning av fuktproblem som Anticimex har gjort.

Vi tror att ungefär hälften av alla småhus i Sverige kan vara fuktskadade, säger Robert Ros, byggnadsexpert hos Anticimex.

fukt på väggMögel kan vara skadligt

Fukt i sig är inte farligt, men om det blir mögel, svamp eller röta kan det ge upphov till besvär så som allergier, klåda, andningsbesvär, hosta, dålig sömn och irritation. Mögel kan enligt nya rön även ge upphov till astma och andra obehagliga sjukdomar, så att undvika mögel, svamp och röta i huset är av högsta vikt. Det kan vara en bra idé att kontrollera vind och krypgrund en gång per år, och skulle du upptäcka att något ser konstigt ut är det bättre att åtgärda det så fort som möjligt, innan det blir problem och större skador. Behöver du hjälp med en mögelsanering kan du surfa in på https://www.waterproof-stockholm.se/ för att få mer information.

Liten ordlista

Det finns några vanliga fuktbegrepp som kan vara bra att känna till. Relativ fuktighet (RF) innebär mängden vatten i luften i procent i relation till den maximala mängden vatten i luften vid den specifika temperaturen. Fuktkvoten anger mängden vatten i procent i förhållande till andelen torrt material. Organiska material är ett begrepp som ofta används och det innebär i byggsammanhang oftast träbaserade material som masonit, spån och liknande. Fuktkritiska gränsvärden är också bra att hålla reda på och mikrobiell skada uppstår generellt i miljöer med 70-75 % relativ fuktighet, eller i trä en fuktkvot på 15-17 %.

Vilket byggår det är på huset spelar roll för vilken typ av skador som är mest förekommande eftersom det byggdes på olika sätt och för att tätning och ventilation ser annorlunda ut i dag än tidigare.