Har du en bit av din tomt över? Då kan det vara idé att stycka av den för att tjäna en hacka och samtidigt åtnjuta andra fördelar.

Att äga en stor bit mark kan förvisso vara skönt, men samtidigt kan ytan ofta kännas onödigt stor – särskilt om du inte har någon egentlig användning av hela marken. Varför inte sälja av en bit som du inte behöver? Till din hjälp har du exempelvis https://www.bocenterbyggtjanst.se/salja-tomt/, som hjälper dig med försäljningen. Beroende på var någonstans du har din tomt kan du ha mycket pengar att tjäna. I exempelvis Göteborgstrakten är det enligt GP väldigt svårt att hitta bra och byggklara tomter idag. Det här innebär att det är tomtbrist i vissa kommuner, något som i många fall leder till bostadsbrist.

”Ytterligare en aspekt är att du får en mindre tomt att sköta om. Du kommer med andra ord att ha mindre jobb med gräsklippning och annat som tar mycket tid och kraft i anspråk, något som du kommer att uppleva som en lättnad.”

Fördelar med att stycka av tomten

Den uppenbara fördelen är som sagt att du får pengar för den del av tomten du säljer. Dock är detta inte den enda möjliga anledningen till avstyckningen av tomten. Ytterligare en aspekt är att du får en mindre tomt att sköta om. Du kommer med andra ord att ha mindre jobb med gräsklippning och annat som tar mycket tid och kraft i anspråk, något som du kommer att uppleva som en lättnad. Eftersom din tomt krymper i storlek kommer taxeringsvärdet att sjunka, vilket i sin tur påverkar fastighetsskatten. Dessutom: eftersom tomten säkerligen kommer användas till att byggas på så kommer du få en ny granne – något av en trevlig bonus! Tomtavstyckning ger som synes många fördelar. Ta därför chansen att sälja av den bit av tomten du inte behöver.